هیئت نظارت بر مطبوعات به 77 نشریه جدید مجوز داد

منتشرشده: اکتبر 3, 2011 در news

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود با انتشار 18 نشریه جدید برای استان مرکزی و 59 نشریه تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی موافقت کرد.


 

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بین 10 دوهفته‌نامه، 8 ماهنامه، یک دوماهنامه، 41 فصلنامه و 17 دوفصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با انتشار دوهفته‌نامه‌های «کوشیاب نور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مختار نعیم پاک»، «اورنگ اراک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد رجائیان»، «پیام اندیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «الهام حمیدزاده»، «پیوند مردم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدابراهیم محمدی»، «آلاله» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا سلطانی»، «صبح ساوه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسنیه مستور»، «حدیث بیداری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «معصومه آدم پیرا»، «سیما نگار» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی هنری سیما نگار» و مدیرمسئولی «سیدعباس طباطبایی حسینی»، «نسیم اراک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا بادکوبه هزاره» و «سماع قلم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود جودکی» موافقت شد.

 

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه‌های «حکم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین قربان‌زاده»، ماهنامه «آفتاب کمیجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابوالفضل فخرالاسلام»، «نسیم صبح» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «داود انوری»، «فانوس استان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی هفته کزازی»، «آفتاب اراک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسین غلامی»، «اقتصاد گردشگری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسعود میرزائی»، «نوآوران نفت» به صاحب امتیازی «حسین شریعت پناهی» و مدیرمسئولی «سیدفرزاد شریعت پناهی» و «نشر رایانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمهدی جامعی» موافقت کرد.

 

در جلسه امروز این هیئت با انتشار دوماهنامه‌ «آفاق مهر» به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیرمسئولی «سیدسجاد‌هاشمیان» موافقت شد.

 

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین مجوز انتشار 41 فصلنامه تخصصی را به شرح زیر صادر کرد:

 

«گلخانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احسان جعفری»، «Organic Chemistry Journal» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه» و مدیرمسئولی «آرش جباری»، فصلنامه تخصصی «تحقیقات حشره شناسی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» و مدیرمسئولی «رضا وفایی شوشتری»، «اندیشه سیاسی اسلامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان مرکزی» و مدیرمسئولی «قاسم فرج‌الهی»، «گلبرگ» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اوژن رضا نادور»، «پژوهش‌های امنیتی‌هادی» به صاحب امتیازی «دانشگاه امام حسین (ع)» و مدیرمسئولی «قاسم کرامت»، «پژوهش‌های نقد و ترجمه (عربی)» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسئولی «علی گنجیان خناری»، «Iranian Journal of Computer Science» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران» و مدیرمسئولی «امیرمسعود رحمانی» ، «Language and Translation» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب» و مدیرمسئولی «احمد محسنی»، «سیاست در واحد بین‌الملل» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان زنجان» و مدیرمسئولی «قاسم فرج‌اللهی»، «مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی اصفهان» و مدیرمسئولی «غلامرضا قربانی خراجی»، «تربیت و مدیریت» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن» و مدیرمسئولی «جواد خلعتبری کچانک»، «روان پژوهی دانشگاه بوعلی سینا» به صاحب امتیازی «دانشگاه بوعلی سینا» و مدیرمسئولی «مسیب یارمحمدی واصل»، «پژوهش‌های بوم رفتاری در علوم گیاهی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند» و مدیرمسئولی «محمدجواد ثقه‌الاسلامی»، «تحقیقات اصلاح گیاهان باغی» به صاحب امتیازی «دانشگاه گیلان» و مدیرمسئولی «داود بخشی»، «کاربرد شیمی در محیط زیست» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر» و مدیرمسئولی «صمد موتمنی طباطبایی»، «مجله تحقیقات تولیدات دامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه گیلان» و مدیرمسئولی «محمد روستائی علی مهر»، «International Journal of Hospital Research» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» و مدیرمسئولی «سیدجمال‌الدین طبیبی»، «علوم و فناوری غذایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار» و مدیرمسئولی «سیدعلی مرتضوی»، «علوم و فناوری نساجی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» و مدیرمسئولی «فرشاد لهراسبی»، «بست پارش» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و مدیرمسئولی «علی اکبر یوسفی»، «دنیای مردم شناسی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «یعقوب جباریان»، «نفت و توسعه» به صاحب امتیازی «انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت گار و پتروشیمی» و مدیرمسئولی «سیدعلی اکبر ریاضی»، «تحقیقات دام و طیور» به صاحب امتیازی «دانشگاه بیرجند» و مدیرمسئولی «آقای همایون فرهنگ فر»، «تنوع زیستی» به صاحب امتیازی «انجمن مشاورین طرح زمین پایدار» و مدیرمسئولی «منا حمزه پور»، «دنیای بهتر» به صاحب امتیازی «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا» و مدیرمسئولی «محمدمهدی رئیس زاده»، «پژوهشنامه آبزیان» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان» و مدیرمسئولی «عباسعلی زمینی»، «تحقیقات علوم و مهندسی آب و خاک» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات» و مدیرمسئولی «ابراهیم پذیرا»، «حیات و جانوران» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «سیما نصری»، «بازرسی فنی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا کامیابی مسک»، «مطالعات معنوی» به صاحب امتیازی «مؤسسه پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم (ع)» و مدیرمسئولی «حسین قشقائی خواص»، «مخاطرات محیطی» به صاحب امتیازی «دانشگاه سیستان و بلوچستان» و مدیرمسئولی «حسین نگارش»، «بررسیها و پژوهش‌های تاریخی – نظامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه امام حسین (ع)» و مدیرمسئولی «حجت‌اله ایزدی دستنائی»، «Sabzevar Journal of Medicine» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار» و مدیرمسئولی «محمد شوریده یزدی»، «پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی ایران» به صاحب امتیازی «دانشگاه زابل» و مدیرمسئولی «حمید محمدی»، «بوم شناختی علف‌های هرز» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد» و مدیرمسئولی «رضا صدرآبادی حقیقی»، «تحقیقات مدیریت آموزشی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن» و مدیرمسئولی «غلام حسین حیدری فمی تفرشی»، «یافته‌های زیست شناسی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» و مدیرمسئولی «شیما چهرئی»، «کاوش‌های جامعه شناختی» به صاحب امتیازی «دانشگاه مازندران» و مدیرمسئولی «حیدر جانعلیزاده چوب بستی»، «پژوهش‌های حقوقی علم و فرهنگ» به صاحب امتیازی «دانشگاه علم و فرهنگ» و مدیرمسئولی «محمدحسین ایمانی خوشخو» و «گردشگری و توسعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسین ایمانی خوشخو».

 

در این جلسه همچنین با انتشار دوفصلنامه‌های تخصصی «ادبیات پارسی معاصر» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و مدیرمسئولی «حمیدرضا آیت‌اللهی»، «بیماریهای مشترک انسان و دام» به صاحب امتیازی «دانشگاه شهرکرد» و مدیرمسئولی «خداداد پیرعلی خیرآبادی»، «فقه مقارن» به صاحب امتیازی «دانشگاه مذاهب اسلامی» و مدیرمسئولی «عبدالکریم بی آزار شیرازی»، «فیزیک پیشرفته» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «احمد اخوند»، «اسلام و مدیریت» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و مدیرمسئولی «علیرضا اعرافی»، «Iranian Journal of Mathematical Chemistry» به صاحب امتیازی «دانشگاه کاشان» و مدیرمسئولی «بهنام بازیگران»، «کنترل کردن صنعتی و بهینه سازی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدجواد جوادی مقدم»، «پژوهش‌های حقوق بین‌الملل» به صاحب امتیازی «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش» و مدیرمسئولی «وحید اشتیاق»، «هنرسو» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزـ دانشکده هنر و معماری» و مدیرمسئولی «ویدا نوروز برازجانی»، «مطالعات فلسفی حقوقی» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و مدیرمسئولی «علیرضا اعرافی»، «Transport Phenomena Nano – Micro Sacl» به صاحب امتیازی «دانشگاه سیستان و بلوچستان»و مدیرمسئولی «امین بهزادفر»، «Polyolefins Journal» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و مدیرمسئولی «علی اکبر یوسفی»، «فلسفه تربیت» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «محمدرضا سرمدی»، «شیمی پیام نور» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «سیداحمد میرشکرایی»، «دانش حقوق خصوصی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «ابراهیم تقی زاده»، «Journal of Basic and Clinical Patophysiology» به صاحب امتیازی «دانشگاه شاهد» و مدیرمسئولی «زهرا کیاسالاری رینه»، «International Journal of Operational Research» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد ـ واحد لاهیجان» و مدیرمسئولی «بهروز دانشیان» موافقت شد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s